*

*
มูลนิธิฮัมซะฮฺ TMTV (ดูรายการสด) กองทุนออมทรัพย์อิสลาม โรงเรียน ศาสนูปถัมภ์
หน้าแรก กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ พูดคุย / แจ้งข่าวสาร ติดต่อเรา


อ.มุตฎอฟา   อยู่เป็นสุข
11ไทยมุสลิมทีวี
สถานีโทรทัศน์มุสลิม 24 ชั่วโมง
เพื่อศรัทธา สาระ และข่าวสาร

ทีวีย้อนหลัง
   รายการ เรียนทางไกล วิชา ตัจวีด โดย อ.สมหวัง มุสฎอฟาดี
   จากมัสยิด อัลวารีสซุนนะฮฺ (คลองเคล็ด)

เรียนตัจวีด
30 มีค.56

เรียนตัจวีด
16 มีค.56

เรียนตัจวีด
2 มีค.56

เรียนตัจวีด
16 กพ.56

เรียนตัจวีด
26 มค.56

เรียนตัจวีด
* ธค.55

เรียนตัจวีด
* ธค.55

เรียนตัจวีด
* ธค.55

เรียนตัจวีด
14 ธค.55

เรียนตัจวีด
7 ธค.55

เรียนตัจวีด
* ธค.55

เรียนตัจวีด
23 พย.55

เรียนตัจวีด
16 พย.55

เรียนตัจวีด
* พย.55

เรียนตัจวีด
2 พย.55

เรียนตัจวีด
* พย.55

เรียนตัจวีด
* ตค.55

เรียนตัจวีด
* กย.55

เรียนตัจวีด
24 สค.55

เรียนตัจวีด
25 กค.55

เรียนตัจวีด
29 มีย.55

เรียนตัจวีด
22 มีย.55

เรียนตัจวีด
15 มีย.55

เรียนตัจวีด
8 มีย.55

เรียนตัจวีด
1 มีย.55

เรียนตัจวีด
* มีย.55

เรียนตัจวีด
* พค.55

เรียนตัจวีด
* พค.55

เรียนตัจวีด
25 พค.55

เรียนตัจวีด
18 พค.55

เรียนตัจวีด
4 พค.55

เรียนตัจวีด
27 เมย.55

เรียนตัจวีด
20 เมย.55

เรียนตัจวีด
13 เมย.55

เรียนตัจวีด
6 เมย.55
 

เวลาละหมาด


วัตถุประสงค์
การนำเสนอ TMTV
ผู้บริหาร
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ
พูดคุย / แจ้งข่าวสาร
ติดต่อเรา
แผนที่จัดงาน TMTV
กำหนดการ TMTV
หมายเลขบัญชี TMTV