*

*
มูลนิธิฮัมซะฮฺ TMTV (ดูรายการสด) กองทุนออมทรัพย์อิสลาม โรงเรียน ศาสนูปถัมภ์
หน้าแรก สามสมุทร หมู่บ้านไทยมุสลิม ผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา


อ.มุตฎอฟา   อยู่เป็นสุข

11

ไทยมุสลิมทีวี
สถานีโทรทัศน์มุสลิม 24 ชั่วโมง
เพื่อศรัทธา สาระ และข่าวสาร

ทีวีย้อนหลัง
tubzid-sun    รายการ-อรรถาธิบายอัลกุรอาน - วันอาทิตย์

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 189 อัล
ฟุรกอน(001-002

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 188 อัล
ฟุรกอน(001-002)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 187 อัล
ฟุรกอน(001-002)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 186 อัล
ฟุรกอน(001-002)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 185
อันนูร(061-064)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 184
อันนูร(056-059)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 183
อันนูร(054-055)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 182
อันนูร(051-054)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 181
อันนูร(047-051)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 180
อันนูร(043-047)
 
ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 179
อันนูร(039-043)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 178
อันนูร(037-038)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 177
อันนูร(034-036)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 176
อันนูร(032-036)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 175
อันนูร(030-031)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 174
อันนูร(026-029

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 173
อันนูร(022-025)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 172
อันนูร(017-021)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 171
อันนูร(012-016)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 170
อันนูร(007-010)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 169
อันนูร(003-006)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 168
อันนูร(001-002)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 167
มุมีนูน(113-118)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 166
มุมีนูน(103-113)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 165
มุมีนูน(102-107)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 164
มุมีนูน(097-101)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 163
มุมีนูน(091-096)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 162
มุมีนูน(084)091

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 161
มุมีนูน(078-083)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 160
มุมีนูน(073-077)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 159
มุมีนูน(068-072)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 158
มุมีนูน(063-067)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 157
มุมีนูน(057-062)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 156 อัล
มุมีนูน(052-056)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 155
มุมีนูน(048-054)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 154
มุมีนูน(042-047)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 153
มุมีนูน(034-041)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 152
มุมีนูน(028-033)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 151
มุมีนูน(024-027)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 150
มุมีนูน(020-023)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 149
มุมีนูน(016-019)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 148
มุมีนูน(013-016)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 147
มุมีนูน(005-012)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 146
มุมีนูน(001-004)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 145
อัลฮัจญ์ฺ(076-078)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 144
อัลฮัจญ์ฺ(ขาด)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 143
อัลฮัจญ์ฺ(067-071)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 142
อัลฮัจญ์ฺ(062-066)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 141
อัลฮัจญ์ฺ(058-061)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 140
อัลฮัจญ์ฺ(ขาด)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 139
อัลฮัจญ์ฺ(051-054)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 138
อัลฮัจญ์ฺ(047-050)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 137
อัลฮัจญ์ฺ(ขาด)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 136
อัลฮัจญ์ฺ(038-041)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 135
อัลฮัจญ์ฺ(035-038)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 134
อัลฮัจญ์ฺ(033-034)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 133
อัลฮัจญ์ฺ(027-032)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 132
อัลฮัจญ์ฺ(022-026)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 131
อัลฮัจญ์ฺ(017-021)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 130
อัลฮัจญ์ฺ(012-016)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 129
อัลฮัจญ์ฺ(006-011)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 128
อัลฮัจญ์ฺ(001-005)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 127
อัมบียะอฺ(105-112)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 126
อัมบียะอฺ(100-104)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 125
อัมบียะอฺ(95-99)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 120
อัมบียะอฺ(76-79)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 121
อัมบียะอฺ(80-83)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 122
อัมบียะอฺ(84-87)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 123
อัมบียะอฺ(87-89)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 124
อัมบียะอฺ(90-94)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 115
อัมบียะอฺ(51-55)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 116
อัมบียะอฺ(55-60)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 117
อัมบียะอฺ(61-66)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 118
อัมบียะอฺ(67-71)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 119
อัมบียะอฺ(72-75)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 110
อัมบียะอฺ(26-32)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 111
อัมบียะอฺ(31-35)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 112
อัมบียะอฺ(36-40)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 113
อัมบียะอฺ(41-45)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 114
อัมบียะอฺ(46-50)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 105
อัมบียะอฺ(1-5)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 106
อัมบียะอ(6-10)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 107
อัมบียะอ(12-16)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 108
อัมบียะอ(17-21)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 109
อัมบียะอ(22-25)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 100
ตอฮา (111-114)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 101
ตอฮา (116-121)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 102
ตอฮา (122-127)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 103
ตอฮา (128-131)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 104
ตอฮา (132-135)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 95
ตอฮา (81-85)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 96
ตอฮา (86-91)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 97
ตอฮา (91-96)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 98
ตอฮา (97-102)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 99
ตอฮา (104-110)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 90
ตอฮา (48-55)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 91
ตอฮา (56-61)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 92
ตอฮา (62-69)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 93
ตอฮา (70-74)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 94
ตอฮา (75-80)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 85
ตอฮา (7-12)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 86
ตอฮา (13-17)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 87
ตอฮา (17-21)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 88
ตอฮา (22-26)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 89
ตอฮา (40-47)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 80
มัรยัม (45-50)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 81
มัรยัม (51-56)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 82
มัรยัม (52-56)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 83
มัรยัม (62-66)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 84
ตอฮา (1-8)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 75
มัรยัม (16-20)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 76
มัรยัม (21-25)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 77
มัรยัม (26-30)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 78
มัรยัม (33-38)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 79
มัรยัม (39-44)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 70
อัลกะฟีย์ฺฺุุ(103-106)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 71
อัลกะฟีย์ฺฺุุ(107-110)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 72
มัรยัม (1-6)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 73
มัรยัม (6-10)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 74
มัรยัม (11-14)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 65
อัล กะฟีย์ฺฺุุ(73-77)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 66
อัล กะฟีย์ฺฺุุ(78-83)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 67
อัล กะฟีย์ฺุ(82-85)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 68
อัล กะฟีย์ฺฺุุ(84-90)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 69
อัล กะฟีย์ฺฺุุ(95-98)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 60
อัล กะฟีย์ฺฺุุ(46-49)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 61
อัล กะฟีย์ฺฺุุ(50-54)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 62
อัล กะฟีย์ฺุ(58-62)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 63
อัล กะฟีย์ฺฺุุ(63-67)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 64
อัล กะฟีย์ฺฺุุ(68-71)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 55
อัล กะฟีย์ฺฺุุ(15-18)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 56
อัล กะฟีย์ฺุ(22-25)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 57
อัล กะฟีย์ฺุ(26-28)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 58
อัล กะฟีย์ฺุ(29-32)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 59
อัล กะฟีย์ฺฺุุ(41-45)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 50
อันนะหลฺุ(103-106)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 51
อันนะหลฺุ(107-111)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 52
อัล กะฟีย์ฺุ(1-6)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 53
อัล กะฟีย์ฺุ(7-10)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 54
อัล กะฟีย์ฺฺุุ(11-15)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 45
อันนะหลฺุ(76-80)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 46
อันนะหลฺุ(85-90)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 47
อันนะหลฺุ(90-95)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 48
อันนะหลฺุ(97-98)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 49
อันนะหลฺุ(99-105)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 40
อันนะหลฺุ(57-59)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 41
อันนะหลฺุ(60-62)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 42
อันนะหลฺุ(61-67)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 43
อันนะหลฺุ(67-72)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 44
อันนะหลฺุ(72-76)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 35
อัลอิสรออ(23-28)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 36
อัลอิสรออ(33-38)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 37
อัลอิสรออ(43-46)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 38
อัลอิสรออ(47-51)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 39
อันนะหลฺุ(52-56)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 30
อันนะหลฺุ(61-66)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 31
อันนะหลฺุ(66-70)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 32
อันนะหลฺุ(71-74)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 33
อันนะหลฺุ(75-79)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 34
อันนะหลฺุ(80-84)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 25
อันนะหลฺุ(31-36)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 26
อันนะหลฺุ(37-42)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 27
อันนะหลฺุ(43-47)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 28
อันนะหลฺุ(48-55)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 29
อันนะหลฺุ(56-60)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 20
อัลฮิจรฺ (88-90)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 21
อันนะหลฺุ(1-8)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 22
อันนะหลฺุ(1-8)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 23
อันนะหลฺุ(15-23)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 24
อันนะหลฺุ(15-23)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 15
อัลฮิจรฺ (45-51)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 16
อัลฮิจรฺ (56-60)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 17
อัลฮิจรฺ (61-70)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 18
อัลฮิจรฺ (71-79)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 19
อัลฮิจรฺ (80-87)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 10
อัลฮิจรฺ (1-5)
tubzid-sun-1
ตัฟซีร-วันอาทิตย์
ตอนที่ 11
อัลฮิจรฺ (6-10)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์
ตอนที่ 12
อัลฮิจรฺ (11-15)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์
ตอนที่ 13
อัลฮิจรฺ (16-21)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 14
อัลฮิจรฺ (28-42)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์
ตอนที่ 05 อิบรอฮีม(12-15)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์
ตอนที่ 06 อิบรอฮีม(33-40)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์
ตอนที่ 07 อิบรอฮีม(38-43)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 08 อิบรอฮีม(44-47)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 09 อิบรอฮีม(48-52)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์
ดร.อิสมาอีล ลุตฟี่

ตัฟซีร-วันอาทิตย์
ตอนที่ 01
อัรเราะอฺดฺุ(31-34)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์
ตอนที่ 02
อัรเราะอฺดฺุ(35-39)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์ ตอนที่ 03 อัรเราะอฺดฺุ(40-43)

ตัฟซีร-วันอาทิตย์
ตอนที่ 04
อิบรอฮีม(05-09)
 


เวลาละหมาด


คำนำ / จุดประสงค์
การนำเสนอ TMTV
ผู้บริหาร
ผังการออกอากาศ
ช่องทางติดตามชม
ผลิตภัณฑ์
พูดคุย / แจ้งข่าวสาร
ติดต่อเรา
เส้นทางมา TMTV
กำหนดการ TMTV
หมายเลขบัญชี TMTV

โครงการภายใต้
มูลนิธิฮัมซะฮฺ
2. มัสยิดอันวารีสซุนนะฮฺ
3. สถานีโทรทัศน์ TMTV
4. TMTV mart
5. โรงแรม โมนาเพลส
7. โซมาเรีย
9. ฟาร์มไก่
10 TM สหคลีนิก
11่