*

*
มูลนิธิฮัมซะฮฺ TMTV (ดูรายการสด) กองทุนออมทรัพย์อิสลาม โรงเรียน ศาสนูปถัมภ์
หน้าแรก กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ พูดคุย / แจ้งข่าวสาร ติดต่อเรา


อ.มุสฎอฟา   อยู่เป็นสุข
ประธานมูลนิธิฮัมซะฮฺ
หมายเลข บัญชี
ของ มูลนิธิฮัมซะฮฺ และ ทีเอ็มทีวี
ท่านสามารถ โอนเงินเพื่อ กิจการต่างๆได้ ดังนี้
*
กองทุนเพื่อการสนับสนุน สถานี โทรทัศน์ ไทยมุสลิมทีวี TMTV
ชื่อบัญชี ธนาคาร ประเภท สาขา หมายเลข
มูลนิธิฮัมซะฮฺ เพื่อสถานี อิสลาม ออมทรัพย์ พาราไดซ์พาร์ค 032-110-5877
มูลนิธิฮัมซะฮฺ เพื่อสถานี กสิกรไทย ออมทรัพย์ พาราไดซ์พาร์ค 005-125-2209
*
กองทุน เพื่อซากาต และเด็กกำพร้า
ชื่อบัญชี ธนาคาร ประเภท สาขา หมายเลข
มูลนิธิฮัมซะฮฺ เพื่อซากาต และเด็กกำพร้า อิสลาม ออมทรัพย์ พาราไดซ์พาร์ค 032-110-5869
มูลนิธิฮัมซะฮฺ เพื่อซากาต และเด็กกำพร้า กสิกรไทย ออมทรัพย์ พาราไดซ์พาร์ค 005-125-0397
*
กองทุน เพื่อขยายมัสยิด
ชื่อบัญชี ธนาคาร ประเภท สาขา หมายเลข
มูลนิธิฮัมซะฮฺ เพื่อมัสยิด อิสลาม ออมทรัพย์ พาราไดซ์พาร์ค 032-110-5885
มูลนิธิฮัมซะฮฺ เพื่อมัสยิด กสิกรไทย ออมทรัพย์ พาราไดซ์พาร์ค 005-125-3744
*
กองทุน เพื่อฮัจย์ / อุมเราะห์ / สมาชิก
ชื่อบัญชี ธนาคาร ประเภท สาขา หมายเลข
มูลนิธิฮัมซะฮฺ เพื่อฮัจย์ และอุมเราะห์ อิสลาม ออมทรัพย์ พาราไดซ์พาร์ค 032-110-5893
มูลนิธิฮัมซะฮฺ เพื่อฮัจย์ และอุมเราะห์ กสิกรไทย ออมทรัพย์ พาราไดซ์พาร์ค 005-125-5062เวลาละหมาด


คำนำ / จุดประสงค์
การนำเสนอ TMTV
ผู้บริหาร
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
พูดคุย / แจ้งข่าวสาร
ติดต่อเรา
แผนที่จัดงาน TMTV
กำหนดการ TMTV
หมายเลขบัญชี TMTV