*

*
มูลนิธิฮัมซะฮฺ TMTV (ดูรายการสด) กองทุนออมทรัพย์อิสลาม โรงเรียน ศาสนูปถัมภ์
หน้าแรก กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ พูดคุย / แจ้งข่าวสาร ติดต่อเรา


อ.มุตฎอฟา   อยู่เป็นสุข

11

ไทยมุสลิมทีวี
สถานีโทรทัศน์มุสลิม 24 ชั่วโมง
เพื่อศรัทธา สาระ และข่าวสาร

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อการศึกษาอิสลาม ตามคำสอนของอัลกุรอาน และตามจริยวัตรของ
ท่านศาสดามูฮำหมัด ซ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสลัม
2. เพื่อเป็นเสมือนมหาวิทยาลัยทางโทรทัศน์ ที่จัดรายการให้ความรู้อิสลามแก่ผู้ชมทางบ้าน
3. เพื่อเป็นสื่อ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารขององค์กรณ์มุสลิม ให้พี่น้องมุสลิม และผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมรับรู้
*
การนำเสนอ
ไทยมุสลิมทีวี (TMTV)
* สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ด้วยเทคโนโลยี่ที่ล้ำยุค
* เสนอรายการอิสลาม ในสาขาต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง
* เสริมศรัทธา ด้วยหลักการ ตามพระบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮาฮุวะตะอะลา กับโอวาท และจริวัตรอันเป็นแบบฉบับของท่าน นบีมุหัมหมัด ซ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะซัลลัม
* เปิดโลกทัศน์ ด้วยวิทยาการอันถูกต้อง กับสารคดี และข่าวสาร จากแหล่งที่เชื่อถือได้
* ฟังพระคำภีร์อัลกุรอาน พร้อมความหมาย และคำอธิบาย
* ประกาศเวลาละหมาด (อะซาน) ทุกช่วงของวัน
* ประกาศข่าว และงานองค์กร และ ข่าวญานะซะ
* ถ่ายทอดสด ธรรมบรรยาย (คุฎบะฮฺ) และการละหมาดวันศุกร์
* ถ่ายทอดสดรายการ
   
   
   

เวลาละหมาด


วัตถุประสงค์
การนำเสนอ TMTV
ผู้บริหาร
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ
พูดคุย / แจ้งข่าวสาร
ติดต่อเรา
แผนที่จัดงาน TMTV
กำหนดการ TMTV
หมายเลขบัญชี TMTV