*

*
มูลนิธิฮัมซะฮฺ TMTV (ดูรายการสด) กองทุนออมทรัพย์อิสลาม โรงเรียน ศาสนูปถัมภ์
หน้าแรก สามสมุทร หมู่บ้านไทยมุสลิม ผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา


อ.มุตฎอฟา   อยู่เป็นสุข

11

ไทยมุสลิมทีวี
สถานีโทรทัศน์มุสลิม 24 ชั่วโมง
เพื่อศรัทธา สาระ และข่าวสาร

 

ผังรายการ วัน เสาร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2557 
เวลา  รายการ  วิทยกร
 24.00 - 24.15 น.  re  ตามรอยท่านนบีฯ  อ.คอลิด วารีย์
 24.15 - 24.30 น.  re  หน้าที่ของผู้ศรัทธา   อ.อาบีดีน  ฮัดซัน
 24.30 - 01.00 น.  สด จาก มักกะฮฺ นมาซ อีซา   หมุนเวียน
 01.00 - 02.00 น.  re  เรียนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)  อ.อัยมัน
 02.00 - 02.15 น.   re  อิสลามกับสังคม  อ.อินยัส  นาคนาวา
 02.15 - 02.30 น.  re  มิตรร่วมศรัทธา  อ.อบูบักร  ฉิมวิเศษ
 02.30 - 02.45 น.  re  กุรอ่านทางนำ  อ.บุคอรี  นาคนาวา
 02.45 - 03.00 น.  re  ทัศนาภาษาอาหรับ  อ.ซากีร  นาคนาวา
 03.00 - 03.15 น.   re  เรียนฮาดิษกับ อ.อับดุลเลาะห์  อ.อับดุลลอฮฺ สุลัยหมัด
 03.15 - 03.30  re  เตือนใจผู้ศรัทธา  อ.สมิตร มะดาเรส
 03.30 - 04.00 น.   re  สานสายใย  อ.มุสฎอฟา + อ.อินยัส
 04.00 - 05.00 น.   re  คุยสบายสไตล์ TMTV  อนุมัติ - การีม
 05.00 - 05.30 น.   สิ่งที่นบีรัก อ.ยาซีน+อ.มูบาร็อก
 05.30 - 06.00 น.   นานาศาสตร์  อ.ซากีร
 06.00 - 07.00 น.    re  ตัฟซีร 60  อ.มุสฎอฟา
 07.00 - 08.00 น.   เด็กแนวหน้า  เฟาวซี +
 08.00 - 08.30 น.   re  คุตบะอันวาฯ  หมุนเวียน
 08.30 - 09.00 น.   สด  ผู้ก่อตั้ง  อ.ฟูอ๊าด
 09.00 - 10.00 น.   สด  เรียนทางไกล (ตัจวีด)  อ.สมหวัง  มุสฎอฟาดี
 10.00 - 11.00 น.   สด  เรียนทางไกล (ฮาดีษ)  หมุนเวียน
 11.00 - 12.00 น.   สด  เรียนทางไกล (นิติศาสตร์อิสลาม)  หมุนเวียน
 12.00 - 13.00 น.  ฟ้องกันไปทำไม  สมบัติ+นาอีม+ทนาย
 13.00 - 14.00 น.    เรียนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)  อ.อัยมัน
 13.30 - 14.00 น.   re  มองรอบด้านแบบอิสลาม  อ.อินยัส+อ.ยะห์ยา
 15.30 - 16.00 น.   ผ่าประเด็นร้อนโลกมุสลิม-1  อ.ไฟโรส+รับเชิญ
 16.00 - 17.00 น.   re  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คณะครู
 17.00 - 18.00 น.  เปิดตลาดสินค้า  อลาเวีย + แขก
 18.00 - 18.15 น.  คสช.  **
 18.30 - 19.00 น.  หน้าต่างศาสนู  อ.มะรอบี
 19.00 - 20.00 น.  ทำมาหากิน  อ.ไฟโรส+รับเชิญ
 20.00 - 20.30 น.   re  ผู้ก่อตั้ง อ.ฟูอ๊าด
 20.30 - 22.00 น.   ไขข้อ ข้องใจ  อ.ไฟซ็อล + อ.อิบรอฮีม
 22.00 - 23.00 น.   re  เด็กแนวหน้า  เฟาวซี +
 23.00 - 24.00 น.  re  บรรยายธรรมสัญจร  หมุนเวียน

เวลาละหมาด


ผู้บริหาร
คำนำ / จุดประสงค์
ช่องทางติดตามชม
การออกอากาศ
เส้นทางมา TMTV
ผลิตภัณฑ์
หมายเลขบัญชี TMTV
พูดคุย / แจ้งข่าวสาร
ติดต่อเรา
กำหนดการ TMTV
 

โครงการภายใต้
มูลนิธิฮัมซะฮฺ
2. มัสยิดอันวารีสซุนนะฮฺ
3. สถานีโทรทัศน์ TMTV
4. TMTV mart
5. โรงแรม โมนาเพลส
7. โซมาเรีย
9. ฟาร์มไก่
10 TM สหคลีนิก
11่

ตาราง
การออกอากาศ
 วัน จันทร์
 วัน อังคาร
 วัน พุธ
 วัน พฤหัสบด
 วัน ศุกร์
 วัน เสาร์
 วัน อาทิตย์