*

*
มูลนิธิฮัมซะฮฺ TMTV (ดูรายการสด) กองทุนออมทรัพย์อิสลาม โรงเรียน ศาสนูปถัมภ์
หน้าแรก สามสมุทร หมู่บ้านไทยมุสลิม ผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา


อ.มุตฎอฟา   อยู่เป็นสุข

11

ไทยมุสลิมทีวี
สถานีโทรทัศน์มุสลิม 24 ชั่วโมง
เพื่อศรัทธา สาระ และข่าวสาร

 

ผังรายการ วัน พฤหัสบดี  ประจำเดือน ธันวาคม 2557 
เวลา  รายการ  วิทยกร
 24.00 - 24.15 น.  re  ตามรอยท่านนบีฯ  อ.คอลิด วารีย์
 24.15 - 24.30 น.  re  หน้าที่ของผู้ศรัทธา   อ.อาบีดีน  ฮัดซัน
 24.30 - 01.00 น.  สด จาก มักกะฮฺ นมาซ อีซา   หมุนเวียน
 01.00 - 02.00 น.  re เปิดตลาดสินค้า  อลาเวีย+แขก
 02.00 - 02.15 น.   re  อิสลามกับสังคม  อ.อินยัส  นาคนาวา
 02.15 - 02.30 น.  re  มิตรร่วมศรัทธา  อ.อบูบักร  ฉิมวิเศษ
 02.30 - 02.45 น.  re  กุรอ่านทางนำ  อ.บุคอรี  นาคนาวา
 02.45 - 03.00 น.  re  ทัศนาภาษาอาหรับ  อ.ซากีร  นาคนาวา
 03.00 - 03.15 น.   re  เรียนฮาดิษกับ อ.อับดุลเลาะห์  อ.อับดุลลอฮฺ สุลัยหมัด
 03.15 - 03.30  re  เตือนใจผู้ศรัทธา  อ.สมิตร มะดาเรส
 03.30 - 04.00 น.   re  สานสายใย  อ.มุสฎอฟา + อ.อินยัส
 04.00 - 05.00 น.   re เปิดตลาดสินค้า   อลาเวีย + แขก
 05.00 - 05.15 น.   หน้าที่ของผู้ศรัทธา   อ.อาบีดีน  ฮัดซัน
 05.15 - 05.30 น.   เตือนใจผู้ศรัทธา  อ.สมิตร มะดาเรส
 05.30 - 05.45 น.  ดุอาอของศรัทธาชน  อ.ซากีร  นาคนาวา
 05.45 - 06.00 น.  ซุนนะห์ที่ถูกลืม   อ.บัสรี  ดารากัย
 06.00 - 06.30 น.  ตัฟซีร 25 (อรรถาธิบายกุรอ่าน)  อ.มุสฎอฟา  อยู่เป็นสุข
 06.30 - 07.30 น.   ศาสนาภาษาข่าว   หมอแว+อ.อินยัส+อ.ยูซุฟ
 07.30 - 07.45 น.   มิตรร่วมศรัทธา  อ.อบูบักร  ฉิมวิเศษ
 07.45 - 08.00 น.   กุรอ่านทางนำ  อ.บุคอรี  นาคนาวา
 08.00 - 09.00 น.   เคารพ ธงชาติ + รวมน้ำใจ   อาลี + แขก
 09.00 - 09.30 น.   ชวนคุย ชวนคิด  อ.สมิตร + อ.มุนซีร
 09.30 - 10.00 น.  สด จาก มักกะฮฺ นมาซ ซุบฮิ   หมุนเวียน
 10.00 - 11.00 น.   บรรยายธรรมสัญจร  หมุนเวียน
 11.00 - 12.00 น.   รวมน้ำใจ  (แนะนำสินค้า)  นูรียะห์ + แขกรับเชิญ
 12.00 - 12.30 น.  อิสลามกับสังคม  อ.อินยัส  นาคนาวา
 12.30 - 12.45 น.   ตามรอยท่านนบีฯ  อ.คอลีด  วารี
 12.45 - 13.00 น.   อิสลามชวนคิด  อ.มูบาร็อก  นาคนาวา
 13.00 - 13.30 น.  re ตัฟซีร 25 (อรรถาธิบายกุรอ่าน) อ.มุสฎอฟา  อยู่เป็นสุข
 13.30 - 13.45 น.   ทัศนาภาษาอาหรับ  อ.ซากีร  นาคนาวา
 13.45 - 14.00 น.   หลักความเชื่อที่ถูกต้อง  อ.ฮาบีบุลลอฮฺ  ศรีอุทัย
 14.00 - 15.30 น.   re  ไขข้อ ข้องใจ  อ.ยูซุฟ + นาอีม
 15.30 - 16.00 น.  แวดวงสังคมมุสลิม  หมุนเวียน
 16.00 - 16.30 น.  เหตุแห่งการประทานอัลกุรอ่าน  อ.สลามัต  หวังบู่
 16.30 - 17.30 น.  เปิดตลาดสินค้า  อลาเวีย + แขก
 17.30 - 18.00 น.  คุตบะสัญจร  หมุนเวียน
 18.00 - 18.15 น.  ค.ส.ช. **
 18.15 - 18.30 น.  เรียนฮาดิษกับ อ.อับดุลเลาะห์  อ.อับดุลลอฮฺ สุลัยหมัด
 18.30 - 19.00 น.  สานสายใย  อ.มุสฎอฟา + อ.อินยัส
 19.00 - 20.00 น.  เกษตรอินทรีย์ วิถีไทย  อนุมัติ + แขก
 20.00 - 20.30 น.   มุสลิมวันนี้   ชาญวิทย์  หมาดโซ๊ะ
 20.30 - 22.00 น.   ไขข้อ ข้องใจ  อ.ยูซุฟ + นาอีม
 22.00 - 23.00 น.   re  ศาสนาภาษาข่าว   หมอแว+อ.อินยัส+อ.ยูซุฟ
 23.00 - 24.00 น.  re  บรรยายธรรมสัญจร  หมุนเวียน

เวลาละหมาด


ผู้บริหาร
คำนำ / จุดประสงค์
ช่องทางติดตามชม
การออกอากาศ
เส้นทางมา TMTV
ผลิตภัณฑ์
หมายเลขบัญชี TMTV
พูดคุย / แจ้งข่าวสาร
ติดต่อเรา
กำหนดการ TMTV
 

โครงการภายใต้
มูลนิธิฮัมซะฮฺ
2. มัสยิดอันวารีสซุนนะฮฺ
3. สถานีโทรทัศน์ TMTV
4. TMTV mart
5. โรงแรม โมนาเพลส
7. โซมาเรีย
9. ฟาร์มไก่
10 TM สหคลีนิก
11่

ตาราง
การออกอากาศ
 วัน จันทร์
 วัน อังคาร
 วัน พุธ
 วัน พฤหัสบดี
 วัน ศุกร์
 วัน เสาร์
 วัน อาทิตย์