*

*
มูลนิธิฮัมซะฮฺ TMTV (ดูรายการสด) กองทุนออมทรัพย์อิสลาม โรงเรียน ศาสนูปถัมภ์
หน้าแรก สามสมุทร หมู่บ้านไทยมุสลิม ผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา


อ.มุตฎอฟา   อยู่เป็นสุข

11

ไทยมุสลิมทีวี
สถานีโทรทัศน์มุสลิม 24 ชั่วโมง
เพื่อศรัทธา สาระ และข่าวสาร

 

ผังรายการ วัน จันทร์  ประจำเดือน มีนาคม 2558
เวลา รายการ วิทยกร
24.00 - 24.30 น.  re  คตบะ อันวา  หมุนเวียน
24.30 - 01.00 น.  สด จาก มักกะฮฺ นมาซ อีซา   หมุนเวียน
01.00 - 02.00 น.  เกษตรอินทรีย์ วิถีไทย  อนุมัติ+ อ.จณุกิต
02.00 - 03.00 น.   re  ประวัติอิสลาม  อ.บรรจง  บินกาซัน
03.00 - 03.30 น.   re  อิสลามสู่ความสำเร็จ  อ.ไฟโรส + แขกรับเชิญ
03.30 - 04.00 น.   re อับดุลรอฮีม+ชุอิบ   **
04.00 - 05.00 น.   re คุยสบาย สไตย์ อาดัม   อาดัม จัยธรรม
05.00 - 05.15 น.   หน้าที่ของผู้ศรัทธา   อ.อาบีดีน  ฮัดซัน
05.15 - 05.30 น.   เตือนใจผู้ศรัทธา  อ.สมิตร มะดาเรส
05.30 - 05.45 น.  ดุอาอฺของศรัทธาชน  อ.ซากีร  นาคนาวา
05.45 - 06.00 น.  ซุนนะห์ที่ถูกลืม   อ.บัสรี  ดารากัย
06.00 - 06.30 น.  ตัฟซีร 25 (อรรถาธิบายกุรอ่าน)  อ.มุสฎอฟา  อยู่เป็นสุข
06.30 - 07.30 น.   ศาสนาภาษาข่าว   หมุนเวียน
07.30 - 07.45 น.   มิตรร่วมศรัทธา  อ.อบูบักร  ฉิมวิเศษ
07.45 - 08.00 น.   กุรอ่านทางนำ  อ.บุคอรี  นาคนาวา
08.00 - 09.00 น.   เคารพ ธงชาติ + รวมน้ำใจ   อาลี + แขก
09.00 - 09.30 น.   สด จาก มักกะฮฺ นมาซ ซุบฮิ   หมุนเวียน
09.30 - 10.00 น.  ชวนคุย ชวนคิด  อ.สมิตร + อ.มุนซีร
10.00 - 11.00 น.   บรรยายธรรมสัญจร  หมุนเวียน
11.00 - 12.00 น.   รวมน้ำใจ  (แนะนำสินค้า)  นูรียะห์ + แขกรับเชิญ
12.00 - 12.30 น.  อิสลามกับสังคม  อ.อินยัส  นาคนาวา
12.30 - 12.45 น.   ตามรอยท่านนบีฯ  อ.คอลีด  วารี
12.45 - 13.00 น.   อิสลามชวนคิด  อ.มูบาร็อก  นาคนาวา
13.00 - 13.30 น.  re ตัฟซีร 25 (อรรถาธิบายกุรอ่าน)  อ.มุสฎอฟา  อยู่เป็นสุข
13.30 - 13.45 น.   ทัศนาภาษาอาหรับ  อ.ซากีร  นาคนาวา
13.45 - 14.00 น.   หลักความเชื่อที่ถูกต้อง  อ.ฮาบีบุลลอฮฺ  ศรีอุทัย
14.00 - 15.30 น.   re  ไขข้อ ข้องใจ  หมุนเวียน
15.30 - 16.00 น.  คุยกับหมอ  หมอพร
16.00 - 16.30 น.   เหตุแห่งการประทานอัลกุรอ่าน  อ.สลามัต  หวังบู่
16.30 - 17.00 น.  รวมน้ำใจ (เปิดตลาดฮาล้าล)  อลาเวีย + แขก
17.00 - 18.00 น.  คุตบะสัญจร  หมุนเวียน
18.00 - 18.15 น.  ค.ส.ช.  **
18.15 - 18.30 น.  เรียนฮาดิษกับ อ.อับดุลเลาะห์  อ.อับดุลลอฮฺ สุลัยหมัด
18.30 - 19.00 น.  สานสายใย  อ.มุสฎอฟา + อ.อินยัส
19.00 - 20.00 น.  เกษตรอินทรีย์ วิถีไทย  อนุมัติ+ อ.จณุกิต
20.00 - 20.30 น.   มุสลิมวันนี้   ชาญวิทย์  หมาดโซ๊ะ
20.30 - 22.00 น.   ไขข้อ ข้องใจ  หมุนเวียน
22.00 - 23.00 น.   re  ศาสนาภาษาข่าว   หมุนเวียน
23.00 - 24.00 น.  re  บรรยายธรรมสัญจร  หมุนเวียน
     

เวลาละหมาด


คำนำ / จุดประสงค์
การนำเสนอ TMTV
ผู้บริหาร
ผังการออกอากาศ
ช่องทางติดตามชม
ผลิตภัณฑ์
พูดคุย / แจ้งข่าวสาร
ติดต่อเรา
เส้นทางมา TMTV
กำหนดการ TMTV
หมายเลขบัญชี TMTV

โครงการภายใต้
มูลนิธิฮัมซะฮฺ
2. มัสยิดอันวารีสซุนนะฮฺ
3. สถานีโทรทัศน์ TMTV
4. TMTV mart
5. โรงแรม โมนาเพลส
7. โซมาเรีย
9. ฟาร์มไก่
10 TM สหคลีนิก
11่

ตาราง
การออกอากาศ
 วัน จันทร์
 วัน อังคาร
 วัน พุธ
 วัน พฤหัสบดี
 วัน ศุกร์
 วัน เสาร์
 วัน อาทิตย์