Welcome to TMTV.ASIA

        สถานีโทรทัศน์ไทยมุสลิม   Thai Muslim Television   แพร่ภาพผ่นดาวเทียมไทยคม 5 ในระบบ C-Band ความถี่ 03480/แนว H/sr30000 รัศมีครอบคลุมพื้นที่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจะดำเนินการเจรจาเพื่อเชื่อมโยงสัญญาณกับดาวเทียมดวงอื่นเพื่อสามารถรับชมได้ในภูมิภาตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาต่อไปในอนาคตอันใกล้

การดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยมุสลิม มีการร่วมมือกับองค์กรต่างๆของชาวไทยมุสลิมและภาคราชการเพื่อจัดเสนอรายการประเภทต่างๆอย่างกว้างขวางเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับสื่อทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การอาชีพ การศึกษา การดำเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสาร ฯลฯ บนพื้นฐานแห่งศาสนธรรมและจริยธรรมอิสลาม รวมทั้งรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และสตรีโดยมีลักษณะเป็นศูนย์รวมความรู้และข่าวสารจากองค์กรต่างๆ ของมุสลิมทั้งภายในและต่างประเทศ

มูลนิธิฮัมซะฮฺ ซึ่งมีอาจารย์มุสฏอฟา อยู่เป็นสุข เป็นประธานกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบัญญัติอิสลาม และการดำเนินชีวิติของมุสลิม ตามหลักการจากอัลกุรอ่าน และจริยวัตรของท่านนบีมูฮัมมัด ซ็อลฯ 2. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอิสลาม และมุสลิมแก่ผู้ชมทั้วไป โดยไม่จำกัดศาสนา 3. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมขององค์กร และบุคคลากรในวงการมุสลิมทั้งภายในและต่างประเทศ 4. เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับองค์กรมุสลิม ในการเผยแพร่ความรู้จากนักวิชาการประจำองค์กรนั้นๆ 5. เพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างมุสลิมด้วยกันและระหว่างมุสลิมกับผู้นับถือศาสนาอื่นๆ

Next Page »

ผลิตภัณฑ์ ขายดี

Project One

ฮับบะตุสเซาดะห์,งาม่อน
บารอกะห์ซัยตุน,น้ำมันกระเทียม

อุดมด้วยวิตามีน แร่ธาตุ ที่สกัดออกมาบรรจุพร้อมรับประทานง่ายๆ ด้วยคุณค่าทางโภชนาการผ่านการรับรองของคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)

ดูต่อ

Project Two

คอเดสต้ามิกส์,น้ำลูกยอ100%,กระชายดำผสมลูกยอ มหาวิทยาลัยเชียงหใหม่ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร วิจัยผลิตภัณฑ์ในเชิงลึก ปริมาณสารประกอปฟินอลิกที่ละลายได้และผลิตภัณฑ์สินค้าทุกตัวได้รับมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)

ดูต่อ

Project Three

สบู่ดอกคฝอย,ผักอัดเม็ด,คอลลาเจน อุดมด้วยวิตามีน แร่ธาตุ ด้วยคุณค่าทางโภชนาการผ่านการรับรองของคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)

ดูต่อ

« Previous Page | Next Page »

image 1

กองทุนออมทรัพย์อิสลาม TMTV ก่อตั่งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 และปิดบัญชีแรก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยเงินปั่นผล 11% ต่อปี 5.5% ได้นำเข้า TMTV เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ TV และ5.5 % จ่ายเป็นเงินปัญผลของพี่น้องที่ฝากเงิน.
แผนการลงทุนออมทรัพย์อิสลาม TMTV  
โครงการที่1
ซื้อหุ้นโรงแรมโมนาเพส ที่พัทยากลาง ซอย 12 และมีแผนที่จะซื้อให้ได้100%ภายใน3ปี โครงการที่2TMTV MARTทางเลือกซื้ออาหาร ฮาลาล ของมุสลิม และมีแผนว่าจะเปิดขึ้นเลื่อยถึง 60 สาขาภายในสิ้นปี 2556
โครงการที่ 3โครงการจัดสรรค์ที่ดินหมู่บ้านมุสลิม จำนวน 103 ไร่ มีโครงการสร้าง โรงพยาบาล และ มหาวิทยาลัยอิสลาม ภายในหมู่บ้าน
โครงการที่ 4ซื้อหุ้น ของ 3 สมุทร จำกัด ให้ได้ถึง 49% รายได้ที่เริ่มต้นจากโครงการนี้ 3 ล้านบาทต่อเดือน และในภายภาคหน้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ถึง 15 ล้านบาทต่อเดือน

โครงการที่ 5 แผนการลงทุนกองทรัพย์อิสลาม Somalia Project โครงการประมงนำเข้าปลาจากโซมาเลีย   รับสมัครพนักงาน

   พรรคภราดรภาพ เปิดรับสมัครสมาชิกพรรค อีกหนึ่งก้าวของการอยู่ร่วมกันอย่างมีภราดรภาพบนพื้นฐานแห่งความหลากหลายของชาวไทย

« Previous Page | Next Page »

สถานีโทรทัศน์มุสลิม 24 ชั่วโมง เพื่อศรัทธา สาระ และข่าวสาร   เพื่อศรัทธา สาระ และข่าวสาร   Web Counter  www.hitwebcounter com HWC